Novosti

Kontaktirajte nas
Anglizmi u hrvatskom jeziku

Anglizmi u hrvatskom jeziku
Anglizmi (anglicizmi) su posuđenice i usvojenice u hrvatskome jeziku koje potječu iz engleskoga jezika. Leksemi tipični za američku inačicu engleskoga jezika nazivaju se amerikanizmi.

Brojne su riječi iz engleskoga jezika postale internacionalizmi, pogotovo kao izrazi u računalnoj struci i nazivi za tehnološka dostignuća.

Problem anglizama, uz općeprisutnu  nepismenost ili polupismenost,  svakako je danas jedan od najvećih problema vezanih uz hrvatski jezik.

Prema svojoj definiciji, anglizmi su riječi preuzete iz engleskoga jezika. Hrvatski jezik, baš kao i većina drugih jezika, posljednjih godina bilježi golem priljev anglizama. Prvo i osnovno načelo prihvaćanja stranih riječi u hrvatski jezični sustav kaže kako je, kad god je to moguće, riječ stranoga podrijetla dobro zamijeniti istoznačnom domaćom riječju. Jedino ukoliko u hrvatskome jeziku nemamo kvalitetnu zamjenu, strana je riječ dobrodošla.

Svaki se jezik razvija baš onako kako njegovi govornici to dopuste. U našoj pak državi članak 12. Ustava Republike Hrvatske govori da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik. Na ovoj se rečenici uglavnom zaustavljaju skrb i briga te zaštita koju Republika Hrvatska pruža jeziku svojih građana.

Engleska sintagma contact us  (kontaktirajte nas), u hrvatskom je jeziku potpuno pogrešna,  ispravno je kontaktirajte s nama ili obratite nam se. Ne možemo, dakle, kontaktirati nekoga, možemo kontaktirati s nekim ili se pak možemo nekome obratiti. Iz engleskoga smo jezika preuzeli i to da nazive proizvoda, parkova, trgova i sl. stavljamo ispred imenice koja pojašnjava o čemu je riječ. U hrvatskome jeziku prisutno je pravilo da se, ako je to moguće, prvi dio polusloženice izrazi kao pridjev (npr. klimatizacijski uređaj bolje je nego klima-uređaj).

Nazivi dvaju hrvatskih i jednoga bosanskohercegovačkog filmskog festivala - Zagreb Film Festival, Pula Film Festival i Sarajevo Film Festival trebali bi se pisati s pridjevom ispred imenice, a ne s imenicom uz imenicu, tako da je samo prva riječ pisana velikim početnim slovom: Zagrebački filmski festival, Pulski filmski festival te Sarajevski filmski festival.

Niže su navedene najčešće engleske riječi koje su se danas toliko uvriježile u hrvatskome jeziku (osobito među mlađom populacijom) da se čini kako bilo kakva zamjena više nije ni moguća. U zagradama su pored engleskih riječi navedene hrvatske inačice istih riječi. 
 

 • blog (internetski dnevnik, digitalni dnevnik, e-dnevnik)
 • bookmark (oznaka mjesta čitanja; straničnik)
 • brand (robna marka)
 • break (stanka, pauza)
 • bullying (nasilje; nasilje u školi, vršnjačko nasilje)
 • chat (virtualno/internetsko brbljanje, čavrljanje, ugodan razgovor, e-razgovor)
 • celebrity (poznata, slavna osoba; zvijezda)
 • cruiser (krstaš; brod koji krstari)
 • display (predočnik)
 • e-mail (e-pošta, elektronička pošta)
 • event (događaj, događanje)
 • fashion week (modni tjedan)
 • last minute (u posljednji trenutak)
 • leasing (iznajmljivanje, ustupanje; davanje u najam, zakup)
 • link (poveznica)
 • mobbing (zlostavljanje)
 • monitoring (motrenje, promatranje, nadzor, praćenje)
 • mystery shopping, mystery shopper (tajno kupovanje, tajni kupac)
 • nick (nadimak)
 • party (zabava, proslava, domjenak)
 • shopping (kupovina, kupnja)
 • shopping centar (trgovački centar)
 • stage (pozornica)
 • tender (natječaj, ponuda)
 • website (internetska stranica) 
 • accessoire/asesoar (modni dodatak/detalj/pribor)
 • all-inclusive (sveobuhvatan/sa sveobuhvatnom ponudom)
 • backup (sigurnosna kopija)
 • benefit (povlastica, prednost,korist)
 • cost-benefit analiza (analiza troška i koristi, istaknuo je prednosti (benefite) svojega programa)
 • big data (veliki podatci)
 • braindrain (odljev mozgova)
 • case study (analiza/studija slučaja)
 • crumble (mrvljenac)
 • factoring (otkup <nedospjelih> potraživanja)
 • gadget  ((pametna) spravica)
 • happy hour (vrijeme nižih cijena, vrijeme sniženja)
 • host - hostesa <od engleskog hostess> (domaćica i domaćin)
 • life coach (životni trener)
 • mainstream mediji (mediji glavne struje, prevladavajući mediji)
 • teaser (mamac)
 • widget (mala aplikacija)