Usluge

Kontaktirajte nas
Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod


Ovjereni prijevod je poseban oblik prijevoda izvornog teksta izrađen od strane sudskog tumača i ima status službenog dokumenta.

Sudski tumač je prevoditelj imenovan od predsjednika županijskog suda i svojim žigom i potpisom na prijevodu jamči istovjetnost prijevoda s izvornikom. Kako bi prijevod određenog dokumenta, isprave ili teksta mogao biti ovjeren, neophodno je da prevoditelj bude ujedno i sudski tumač.

Ukoliko Vam je potreban prijevod u procesu ostvarivanja prava u bilo kojim postupcima pred tijelima državne uprave, sudovima i javnim bilježnicima prijevod je potrebno ovjeriti. Samo ovjereni prijevod ima dokaznu snagu javne isprave.

Ovjereni prijevod sastoji se od  prijevoda izvornog teksta i ovjere koja je garancija istovjetnosti prevedenog teksta s izvornikom. Svaki ovjereni prijevod mora biti uvezan s originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta koja je izrađena temeljem uvida u original.
 

 • Ovjereni prijevodi priznati su na gotovo cijelom području Europske unije.
   


INTERPRETIN tim sudskih tumača pripremit će Vam ovjerene prijevode vrhunske kvalitete uz maksimalnu povjerljivost podataka. Vrijeme izrade ovjerenog prijevoda ovisi o količini i vrsti teksta te jeziku na koji se prevodi.


Ukoliko Vam je potreban ovjereni prijevod slobodno pošaljite upit i konzultirajte se s našim voditeljem ureda. Za svaki pojedini tekst vrši se posebna analiza i komunicira s klijentom kako bi se osigurala potrebna sadržajna, terminološka i stilska kvaliteta teksta u odnosu na izvornik. Nakon besplatne analize dokumenta zaprimit ćete ponudu u najkraćem mogućem vremenu.

 

INTERPRETA izrađuje:
 

 Ovjereni prijevod osobnih isprava

 • vjenčani list
 • rodni list
 • smrtni list
 • domovnica
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrda o boravku
 • radna dozvola
 • radna knjižica
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • vozačka dozvola
 • potvrda o prihodima
 • potvrda o stanju računa u banci
 • svjedodžba
 • prijepis ocjena
 • diploma
 • ovjereni prijevod ostalih osobnih

 

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

 • društveni ugovor
 • faktura
 • certifikati
 • ugovor o prodaji roba i usluga
 • patentna dokumentacija
 • natječajna dokumentacija
 • izvadak iz sudskog registra
 • financijsko izvješće
 • bilanca
 • revizorsko izvješće
 • društveni i poduzetnički ugovor
 • dokumentacija
 • pisana deklaracija
 • CMR
 • tehnička dokumentacija
 • ostala dokumentacija

 

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 • potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • atest
 • troškovnik
 • proračun
 • potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije


Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

 • rješenja
 • sudske presude
 • zapisnik
 • presude
 • ugovori
 • apostili
 • javnobilježničke ovjere
 • ovjereni prijevod ostale pravne dokumentacije
   

Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

 • specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • medicinska istraživanja
 • rezultat psihološkog testiranja
 • laboratorijska analiza
 • dijagnoze
 • zdravstvena dokumentacija
 • zdravstveno statističko izvješće
 • ovjereni prijevod ostale dokumentacije