Usluge

Kontaktirajte nas
Lektura, korektura, redaktura i grafička obrada teksta

Lektura, korektura, redaktura i grafička obrada teksta


LEKTURA TEKSTA vrlo je detaljan i opsežan proces prilagodbe teksta gramatičkoj i pravopisnoj normi standardnog jezika. Lektura teksta također uključuje i doradu sintagme teksta te podiže tekst na višu jezičnu razinu u skladu s jezičnim standardom i preporukama nadležnih jezičnih institucija. Svaki ovjereni prijevod, kao i neovjereni prijevod treba proći proces lekture.

KOREKTURA TEKSTA  je postupak provjere i uklanjanja pravopisnih, interpunkcijskih, tipografskih i ostalih grešaka nastalih prilikom pisanja teksta.

REDAKTURA TEKSTA  je završna faza obrade teksta u kojoj se provjeravaju termini u skladu sa stručnom terminologijom, odnosno usklađuju se termini unutar dokumenata. Postoji minimalna i potpuna redaktura. Minimalna redaktura podrazumijeva unošenje što manjeg broja izmjena, odnosno unose se samo one promjene koje su neophodne za razumijevanje teksta, dok se stilističke izmjene zanemaruju. Potpuna redaktura podrazumijeva sve izmjene koje se rade u minimalnoj redakturi uz stilističke izmjene.

Uz svaki naručeni neovjereni i ovjereni prijevod korektura, lektura i redaktura teksta su GRATIS.
 

GRAFIČKA OBRADA TEKSTA

Ukoliko trebate prijevod brošura, kataloga, knjiga i drugih materijala namijenjenih za tisak INTERPRETA  nudi i grafičku obradu teksta.

Po principu „ključ u ruke“ dostavljeni materijali će biti prevedeni od tima stručnih prevoditelja, nakon čega slijedi lektura, korektura i redaktura teksta i kao završna faza- grafička obrada teksta. Isto tako, u slučaju da trebate samo grafičku obradu teksta, slobodno nam se obratite i pripremit ćemo Vaš tekst za krajnju upotrebu u najkraćem mogućem vremenu.