Usluge

Kontaktirajte nas
Tumačenje

Tumačenje


Tumačenje je proces prenošenja informacija s jednog jezika na drugi. Tumačenje može biti pisano ili usmeno i dijeli se na sudsko tumačenje, konsekutivno tumačenje, simultano tumačenje i šaptano tumačenje.

Osoba osposobljena za pružanje usluge sudskog tumačenja naziva se sudskim tumačem. Da bi netko postao sudski tumač mora zadovoljiti stroge uvjete Pravilnika o stalnim sudskim tumačima te biti imenovan od predsjednika Županijskog suda. Sudsko tumačenje može biti pisano ili usmeno.
 

Konsekutivno tumačenje je proces prevođenja u kojem prevoditelj usmeno prevodi riječi govornika na ciljani jezik u trenutku govornikove stanke, nakon završene rečenice ili misaone cjeline. Konsekutivno prevođenje pogodno je za manja događanja i sastanke.

Simultano tumačenje je tumačenje u kojem prevoditelj govori paralelno s govornikom. Prilikom simultanog tumačenja potrebna je posebna oprema, koja se sastoji od prevoditeljske kabine, slušalica i odgovarajućeg ozvučenja.

Šaptano tumačenje je kombinacija simultanog i konsekutivnog tumačenja, odnosno oblik tumačenja u kojem se prevoditelj nalazi jako blizu govornika i tihim glasom simultano prevodi, no za šaptano tumačenje nije potrebna posebna tehnička oprema.

 

Usluge tumačenja u INTERPRETI:

  • Sudski tumač
  • Konsekutivno tumačenje
  • Simultano tumačenje
  • Šaptano tumačenje